Training, coaching, mentale- en fysieke vitalisering & arbeidsmarktadvies

 Ons motto :

“EENVOUD EN VERTROUWEN”

Onze dienstverlening:

Algemene arbeidsmarktvraagstukken
2connect-us is geëquipeerd om diverse arbeidsmarktvraagstukken conceptueel, project- en procesmatig te begeleiden.
Daarnaast verzorgt 2connect-us ondersteuning bij mobiliteitsvraagstukken binnen uw organisatie.

• Persoonlijke ontwikkeling
Wij bieden deskundigheid op het gebied van:
– Re-integratie en arbeidsmarktconsultancy
– loopbaancoaching en training
– hypnotherapie

-mentale weerbaarheid
-mentale & fysieke vitalisering

  • -trainingen verbale-& non verbale communicatie. 

haak