Het Motto van 2connect-us: Eenvoud en vertrouwen.

“2connect-us biedt deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktgerichte trainingen. Loopbaanbegeleiding en coaching, mentale- en fysieke weerbaarheid en vitaliteit aan werkzoekenden”.

Al jaren train, coach & vitaliseer ik vanuit 2connect-us mensen met diverse opleidingen en achtergrond. In mijn trainingen zijn zelfkennis, zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfstandigheid belangrijke onderdelen. Het kunnen benoemen van kwaliteiten, competenties en intrinsieke motivatoren is de basis van zelfkennis.

Het versterken van mentale veerkracht is een wezenlijk onderdeel in de trainingen van 2connect-us. Dit om deelnemers zelfverzekerd de arbeidsmarkt te laten betreden, werk te vinden en dit te kunnen behouden. Hoe meer zelfkennis je hebt, hoe beter je om kunt gaan met onverwachte situaties.

Door het verder ontwikkelen van je zelfkennis krijg je meer zelfvertrouwen en kun je beter handelen in een onbekende situatie . Het accepteren van je huidige situatie en hiermee positief leren omgaan, je weerbaar voelen in een minder comfortabele situatie zoals werkloosheid, de regie nemen in je leven en werk, positief denken in oplossingen en doelgericht jezelf leren presenteren en pitchen zijn actief te trainen onderdelen. Het bouwen van een sociaal- en zakelijk netwerk komt dan ook terug in de trainingen.

In de trainingen werk ik vanuit een empirisch kader waarbij de mensen concreet en dus praktisch aan de slag gaan. Doelgerichte persoonsgerichte observatie en individuele gesprekken, zijn onder andere methodieken om de mensen persoonlijk te begeleiden.

Ervaringen en successen

2connect-us heeft de afgelopen jaren in samenwerking met diverse gemeenten meer dan 1000 jongeren en volwassenen getraind, ondersteund en begeleid naar de arbeidsmarkt.

2connect-us werkt samen met diverse gemeenten. Één van de projecten van 2connect-us is Stage Nieuwe Stijl in samenwerking met de gemeente Leiden, waarbij ik in de ruim acht jaar dat ik het project uitvoer, ongeveer 770 deelnemers heb mogen begeleiden, trainen en plaatsen. Dit met als resultaat 80% positieve uitstroom naar werk of terug naar onderwijs.

Het project Stage Nieuwe Stijl wordt uitgevoerd met een hybride financiering. Een hybride financiering wil zeggen: de gemeenten en werkgevers dragen bij aan de kosten van deze training.

2connect-us is ook bij andere gemeenten waar trainingsprojecten worden uitgevoerd, regelmatig succesvol actief. Zoals onder andere: Jouw weg naar Werk in de gemeente Alphen aan den Rijn en Route aan de Slag in Leidschendam-Voorburg. Beide met uitstekende resultaten.

Ook in deze trainingen is het belangrijk dat deelnemers zich gezien en gehoord voelen en dat er in goed overleg met de klantmanager van de gemeente gekeken wordt wat er nodig is om succesvol uit te stromen. De praktijk is dat er vaak sprake is van een multiproblematiek bij de deelnemers en dat ook hier een stapsgewijs met de deelnemers resultaten worden behaald

Door veel van de trainingen inhouse bij gemeenten uit te voeren, zijn de overheadkosten van 2connect-us laag.

Vanuit mijn trainersnetwerk maak ik, indien nodig, ook gebruik van gemotiveerde en goed gekwalificeerde trainers en coaches.

haak