De oriëntatiegroep

Hierin zitten de deelnemers aan Stage Nieuwe Stijl die nog geen stageplaats hebben gevonden en de workshop groep, hierin zitten de deelnemers aan Stage Nieuwe Stijl die zijn geplaatst bij een werkgever.
De oriëntatiegroep komt wekelijks één dagdeel bijeen, deze trainingen worden gegeven door de projectbegeleider. Inhoudelijk bevatten deze trainingen oefeningen op het gebied van Netwerken, solliciteren en presenteren, pitchen, benoemen van je intrinsieke motivatoren en communicatie oefeningen. Ook is de groepsdynamiek ten aanzien van elkaar helpen bij de sollicitatieactiviteiten een belangrijk onderdeel.
Naast bovengenoemde activiteiten worden, met en door de deelnemers, bedrijfsbezoeken georganiseerd.