De workshopgroep

Het trainingsprogramma ten aanzien van de workshops wordt samengesteld en verzorgd in overleg met- en door werkgevers. Op deze manier krijgen de trainees onderwerpen tijdens de trainingen die de werkgevers belangrijk vinden en waarin de werkgevers gespecialiseerd zijn. De onderwerpen in het trainingsprogramma zijn niet vakspecifiek omdat de trainingen voor de gehele groep trainees is. Van de trainees wordt 100% aanwezigheid verwacht. De workshops worden een maal per twee weken gegeven.
In plaats van de trainingen op vrijdagochtend en –middag wordt een keer per jaar een teambuildingsessie georganiseerd voor deelnemers en ex-deelnemers aan het project Stage Nieuwe Stijl. Deze dag staat in het teken van kennismaken, team builden en onderling netwerken. Door middel van allerlei gezamenlijke activiteiten waarbij samenwerken nodig is voor een goed resultaat, leren de deelnemers elkaar snel kennen. Zo worden er oefeningen gedaan om het onderlinge vertrouwen te versterken en elevator pitches te leren geven. Op deze manier wordt een netwerk gecreëerd voor hogeropgeleiden, iets dat van pas komt bij het vinden van passend werk.