Hoe werkt SNS?

Oriëntatiegroep

Nadat de potentiele deelnemer een kennismakingsgesprek/intake heeft gehad met de uitvoerend projectmedewerker en blijkt dat beide partijen verder willen en kunnen, start het SNS traject. Dit houdt in dat de deelnemer vanaf dat moment in de deelnemers administratie is opgenomen en geplaatst in ...Meer informatie

Werkervaringsperiode

Indien een match is gemaakt tussen een participerende werkgever in SNS en een deelnemer, gaat deze voor 24 uur per week bij deze werkgever aan de slag. Gedurende dit half jaar durende werkervaringstraject volgt de deelnemer een maal per twee weken een dagdeel workshops ...Meer informatie

geen werkervaring, geen baan