Oriëntatiegroep

Nadat de potentiele deelnemer een kennismakingsgesprek/intake  heeft gehad met de uitvoerend projectmedewerker en blijkt dat beide partijen verder willen en kunnen, start het SNS traject. Dit houdt in dat de deelnemer vanaf dat moment in de deelnemers administratie is opgenomen en geplaatst in de Oriëntatiegroep . Vanaf dat moment wordt de deelnemer een dagdeel per week verwacht bij de oriëntatie training. Deze vind plaats op een vaste locatie. Daarnaast wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij zich intensief blijft inzetten ten aanzien van het zoeken van- en solliciteren naar- een baan. Hiervoor zal de deelnemer de handvatten die in de oriëntatietrainingen worden aangereikt gebruiken. In deze oriëntatieperiode zoekt de projectbegeleider een passende werkervaringsplek, hetgeen inhoudt; een plek op het denk en opleidingsniveau van de deelnemer.
De SNS trajectleideradviseert de deelnemers om gedurende deze periode ook actief te zoeken naar een mogelijke “bijbaan”, dit om de financiële draagkracht van de deelnemer enigszins te versterken. Immers: afzien van uitkering