Digitale profielenboek

Matching en persoonlijke click tussen werkgever en deelnemer zijn ook bij een werkervaringsplaats middels Stage Nieuwe Stijl van groot belang. De deelnemer wordt dan ook met behulp van de functieomschrijving van de werkgever voorgesteld voor de betreffende werkervaringsplek.
Naast deze matching, die vanuit het projectmanagement tussen de werkgever en de deelnemer wordt gecoördineerd, is er voor de werkgevers de mogelijkheid om de deelnemende jongeren door middel van een korte omschrijving in het “digitale profielenboekje” te zien.

In dit digitale boekje staat de deelnemer aan Stage Nieuwe Stijl op een eigen bladzijde middels een verkort Curriculum Vitae vermeld. Op zijn/haar eigen bladzijde krijgt de deelnemer de kans zich te profileren. Dit door een pasfoto, naam, opleiding en werkervaring. Daarnaast, als belangrijk onderdeel van zijn/ haar bladzijde een korte duidelijke profielschets van zichzelf.
De link van het profielenboekje wordt verspreid middels de website van Stage Nieuwe Stijl, verzonden middels een begeleidend schrijven aan reeds samenwerkende- en geïnteresseerde werkgevers. Ook de deelnemers die reeds een werkervaringsplek vervullen zijn vindbaar, echter met de kanttekening dat zij reeds een plek hebben, echter wel beschikbaar zijn voor daadwerkelijke vacatures. De Stage Nieuwe Stijl plek is een middel naar regulier werk en niet het doel. Uitstroom is dan ook naar regulier werk te aller tijde mogelijk.