Coaching


Coaching vanuit 2connect-us is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een één-op-één-relatie. Het doel van de coaching is het verbeteren van persoonlijke effectiviteit. De deelnemer leert, de coach ondersteunt en begeleidt. Bij een coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van de coaching is het vergroten van mentale en/of fysieke effectiviteit van de deelnemer.

Coaching kan individueel en groepsgewijs plaatsvinden, de coach zoekt dan naar overeenkomsten in gedrag, denken en afspiegeling van de groep.

Onderlinge feedback, communicatie en uitwisselen van persoonlijke inzichten tussen coach en deelnemer(s) zijn handvatten in het coachingstraject ter verbetering van de fysieke en/of mentale effectiviteit. Door het tastbaar en zichtbaar maken van eigen gedrag worden zelfbeeld versus werkelijkheid realiteit.

De samenwerking en het contact tussen coach en deelnemer is krachtig, levendig, actief en in vele gevallen diepgaand.
De coach en deelnemer zijn dan ook tijdens het coachingstraject voortdurend in contact.

PERSONAL COACHING:

Treffend voor jou….?

Ik voel mij futloos
– Ik ben uitgekeken op mijn baan, wat nu
– Ik ga altijd net mijn grenzen te buiten
– Ik wil (weer) vertrouwen in mijn eigen mogelijkheden krijgen
– Ik wil meer ontspanning in mijn bestaan.

Doel van de coaching is het vergroten van mentale en/of fysieke effectiviteit van de deelnemer. Coaching kan individueel en groepsgewijs plaatsvinden, de coach zoekt dan naar overeenkomsten in gedrag, denken en afspiegeling van de groep. Het loslaten van het “oude” en aanleren en accepteren van nieuwe gezichtspunten is een belangrijke schakel in de persoonlijke ontwikkeling.
Werk / (loop)baan en carrière …

Ruimte en tijd voor ontspanning vinden in je hoofd en agenda
– Bepalen van een leuke en realiseerbare loopbaanrichting
– Netwerken en solliciteren & Jobhunting (ondersteuning bij acquisitie van banen behoort tot de mogelijkheden).

Sociaal:
– Social media en presentatie
– Hernieuwd (zelf-) vertrouwen, presenteren en duidelijk durven kiezen

– Beperkende patronen en emoties herkennen en doorbreken
– Wensen en persoonlijke verlangens verkennen.

– Herkennen en interpreteren van non-verbale en verbale signalen.

2connect-us eenvoud en vertrouwen