Recruitment

De juiste kandidaat vinden en werven voor een openstaande vacature kan een grote uitdaging zijn. 2connect-us begeleidt u hierbij graag op een professionele wijze. De afdeling recruitment van 2connect-us biedt ondersteuning bij arbeidsmarktvraagstukken binnen uw organisatie. Werving en Selectie van personeel, ondersteuning bij outplacement, arbeidsmarktconsultancy en Spoor 2 trajecten behoren tot het aanbod.

 

Recruitment:


Een kennismaking en inventarisatie van de functie met de werkgever is de eerste stap naar het vinden van de juiste professional. Tijdens dit gesprek bespreken we alle gewenste competenties en persoonlijke eigenschappen voor de vacature.
We zoeken actief in het grote netwerk van 2connect-us om de juiste kandidaat te vinden. Ook sociale mediakanalen zoals Twitter, Facebook en LinkedIn kunnen worden ingezet.

Potentieel geschikte kandidaten nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek. We bespreken en checken in dit gesprek alle gevraagde kwaliteiten, competenties en, indien gevraagd, diploma’s. Wij hechten veel waarde aan het gesprek om inzicht te krijgen in een mogelijke match. Een persoonlijke match met het bedrijf, los van de gevraagde competenties, is voor een geslaagde plaatsing voor 2connect-us van groot belang.
Na het kennismakingsgesprek stellen we de kandidaat aan je voor. Als de kandidaat de geschikte nieuwe werknemer van uw bedrijf blijkt te zijn, ondersteunen wij, waar gewenst dan wel nodig, de verdere procedure. Evaluatie van de gesprekken zijn onderdeel van de dienstverlening.
Voor de geslaagde bemiddeling hanteren wij een wervingstarief van twee maandsalarissen over het fulltime jaarsalaris, plus vakantiegeld.


Spoor 2 trajecten


De doelstelling van het trajectplan bestaat uit:

a) Intake-/kennismakingsgesprek
b) Begeleiding op huidige werkplek en naar mogelijk ander werk
c) Acquisitie van banen, in samenwerking met de betreffende medewerker
d) Begeleiding bij plaatsing.

Het kennismakingsgesprek wordt gevoerd met uw medewerkster om een goed inzicht te krijgen in de casus. Aan de hand van dit gesprek worden verdere acties gestart door 2connect-us die van belang zijn voor een goed verloop ten aanzien van een herplaatsing op de arbeidsmarkt. Na dit gesprek zal direct overleg zijn met de huidige werkgever.
Begeleiding en rapportage wordt onder de verantwoordelijkheid van 2connect-us uitgevoerd. Het zoeken naar vacatures, het voorstellen van uw medewerker aan het netwerk van 2connect-us en het begeleiden naar plaatsingen bij werkgevers, zullen gedurende het gehele traject actief worden ingezet.

Activiteiten binnen het traject:

• Het voeren van motiverende en stimulerende gesprekken met uw medewerker
• Acquisitie van banen binnen en buiten het netwerk van 2connect-us
• Het verwijzen naar mogelijkheden binnen en buiten het netwerk
• Informeren van medewerker betreffende mogelijke vacatures
• Het, indien nodig, promoten van een (proef)plaatsing bij een werkgever.
• Ondersteuning van medewerker gedurende de gehele trajectduur.
• Indien gewenst, ondersteuning van de nieuwe werkgever bij eerste aanvang werkzaamheden onder andere door het adviseren van de nieuwe werkgever.