Trainingen

“Consistent oefenen van vooraf gedefinieerde vaardigheden”

Wij leveren klantgericht maatwerk en bieden onder andere de navolgende trainingen aan:

– Klantgericht- en klantvriendelijk handelen– Verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden– Effectief en professioneel communiceren

-Versterken- en verbeteren groepsdynamische processen binnen bedrijven en afdelingen.

– Sollicitatie en Gespreksvaardigheden, Netwerken, Presentatie- en Pitch vaardigheden.

– Mentale- en fysieke vitalisering

-Mentale weerbaarheid voor professionals.

——————————————————————————————————————–

” Activ!! “

  “Vitaliseren, presenteren, communiceren & netwerken”

Het ervaren- en oefenen van groepsdynamische processen als individu, is binnen de Activ!! training de rode draad.
Afhankelijk van de vraag leer je tijdens de Activ!! training je individueel en groepsgewijs op een sportieve/actieve manier met succes jezelf te profileren/presenteren en te netwerken. In de training kunnen ook sollicitatievaardigheden aan de orde komen, dit afhankelijk van de behoefte van de groep. Daarnaast worden lichaamshouding, verbaal en non- verbaal gedrag en opbouwen van rapport* uitvoerig in theorie en in de praktijk geoefend. * : Het krijgen van aandacht, respect en afstemming met je gesprekspartner. (“de kunst van het verkrijgen van dezelfde golflengte”).
Elke training wordt op maat gemaakt. De potentiele trainingsdoelen zijn van sociale en van cognitieve aard, enkele voorbeelden van de trainingsdoelen zijn:
– Samenwerken
– Communiceren
– Luisteren
– Vertrouwensversterking
– Teamgeest vergroten
– Solliciteren
– Presenteren
– Pitchen
De Activ!! trainingen vinden plaats in een sporthal, de trainers maken gebruik van alle voorhanden zijnde middelen in de zaal.

Vervolg/losse module:
Sport en fysieke activering zijn mede van groot belang bij het vitaliseren van mensen en behoren dan ook tot het aanbod binnen de gehele Activ!! filosofie. Bewegen, samenwerken/sporten, sociale contacten en werken aan fysieke gezondheid zijn mede van groot belang in mentale en fysieke activering van mensen in samenleving en waar mogelijk, op weg naar werk.
Afhankelijk van de vraag, mogelijkheden en interesses kunnen diverse wekelijkse activiteiten worden georganiseerd. Te denken valt aan wekelijkse groepsgewijze sportactiviteiten.
Tijdens de Activ!! dag is de benodigde cohesie in de groep gecreëerd en zullen drempels om gezamenlijk een sportieve activiteit aan te gaan voor groot deel zijn verdwenen.
2connect-us zal zorgdragen voor begeleiders/trainers bij deze activiteiten.

www.activtraining.nl 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

—————————————————————————————————-

“The Power 2 Act”

Fysieke gezondheid in associatie met mentale (veer)kracht wordt door de wetenschap steeds meer erkent als een belangrijke factor in het algehele gezondheidsbeeld van mensen en de samenleving. Bij een oplopende werkloosheid kunnen stress en onzekerheid de weerbaarheid bij werkzoekenden aantasten en een drempel gaan vormen voor het fysieke- en mentale welzijn. Om dit bij de deelnemers op positieve wijze om te buigen, bieden we een trainingstraject aan met de volgende elementen: bewegingsprogramma, mentale training, individuele begeleiding en training/coaching naar- en op de werkvloer.

 Onderscheid

De onderscheidende kernmerken van deze trainingen liggen onder andere in het samenbrengen van twee beproefde methodieken en trainingsvormen, te weten; fysieke vitalisering en de mentale vitalisering en sociale veerkracht.

Ons traject, waarbij fysieke-en mentale weerbaarheidstraining is samengevoegd en verweven, zorgt voor een logisch- en samenhangend einddoel. Gezonde leefstijl, fysieke vitaliteit en mentale kracht zijn de basis binnen een zelfbewust leven.

Het einddoel van deze trainingen is kortgezegd mentaal- en fysiek krachtige deelnemers met een duidelijk zelfbeeld en zelfvertrouwen in het dagelijks leven, de toekomst en de arbeidsmarkt. Dit onder andere door inzet van:

  • Mentale training en sport als brug naar vitalisering en arbeidsmarktparticipatie.
  • Professionaliteit in elke stap van het traject: iedere schakel werkt vanuit eigen kennis en kwaliteiten.

Inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van doorzettingsvermogen, wilskracht en leren van de ervaringen van anderen en, door middel van individuele begeleiding.

Het einddoel van deze trainingen is kortgezegd mentaal- en fysiek krachtige deelnemers met een duidelijk zelfbeeld en zelfvertrouwen in het dagelijks leven, de toekomst en de arbeidsmarkt. Dit onder andere door inzet van:

  • Mentale training en sport als brug naar vitalisering en arbeidsmarktparticipatie.
  • Professionaliteit in elke stap van het traject: iedere schakel werkt vanuit eigen kennis en kwaliteiten.

Inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van doorzettingsvermogen, wilskracht en leren van de ervaringen van anderen en, door middel van individuele begeleiding.

De werkzoekende deelnemers die deel nemen aan dit groepsgewijze programma kenmerken zich door hun diversiteit.