Stage Nieuwe Stijl

2connect-us zal gemeente, werkgever en werkzoekende hoger opgeleide jongeren middels Stage Nieuwe stijl verbinden, om met dit instrument de jeugdwerkloosheid onder hoger opgeleide jongeren te bestrijden.

Afstand doen van uitkering is een stimulans voor de jongere om iets van het traject te maken. Bovendien is het een bewijs van hun motivatie voor de toekomstige werkgever. De deelnemers hebben immers gekozen om los van een mogelijke uitkering, vrijwillig het project Stage Nieuwe Stijl te verkiezen als opstap naar een daadwerkelijke baan in het bedrijfsleven.

SNS-logo_DEF_WEB