Werkervaringsperiode

Indien een match is gemaakt tussen een participerende werkgever in SNS en een deelnemer, gaat deze voor 24 uur per week bij deze werkgever aan de slag. Gedurende dit half jaar durende werkervaringstraject volgt de deelnemer een maal per twee weken een dagdeel workshops . Vaak hebben deelnemers naast deze werkervaringsplek een bijbaantje van gemiddeld zes tot acht uur per week. Hier zijn zij uiteraard verder vrij in. De 24 uur die bepaald is voor de werkervaringspek is gebaseerd op het navolgende: De deelnemer moet naast de werkervaringsplek, de workshops en een eventuele bijbaan, voldoende tijd hebben om de reguliere sollicitaties en netwerkactiviteiten ter verkrijging van de daadwerkelijke baan te kunnen uitvoeren. Het uiteindelijke doel is uiteraard een reguliere baan op de arbeidsmarkt.
De SNS-er is 24 uur per week werkzaam en volgt daarnaast 15 à 20 dagdelen trainingen en workshops/gastlessen. Het workshopprogramma wordt in samenwerking met de deelnemende bedrijven opgesteld en verzorgd, om zo te garanderen dat het aansluit op de praktijk van het bedrijfsleven.
Wij benoemen dit als het T.W.U. principe: Training, Werkervaring, Uitstroom.

Momenteel stroomt 77% van de deelnemers aan Stage Nieuwe Stijl tijdens- dan wel aansluitend aan- de stageperiode uit naar een reguliere betaalde baan.

Training, Werkervaring, Uitstroom